Kategorija: Web Uređivanja

420 Padmi

AKO pratite povijest mnogih velikih poslovnih carstava, otkrit ćete da je podrijetlo njihovog bogatstva mutno.

Cezarova žena

Na nedavnoj interakciji s elektroničkim medijima, premijer je rekao da Cezarova žena mora biti iznad sumnje.